Stichting van scholen

krimpVOS/ABB ondersteunt initiatieven om openbare scholen te stichten. Met grote regelmaat vragen schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs, meestal samen met een groep ouders, om bij het realiseren van een openbare school te helpen.

De regelgeving voor het stichten van scholen is ingewikkeld en op een reeks punten onrechtvaardig en dus nadelig voor het openbaar onderwijs. VOS/ABB kent als besturenorganisatie de regels als geen ander. Bovendien weet VOS/ABB hoe tegenkrachten, die liever geen openbaar onderwijs willen, ertoe kunnen worden bewogen aan het stichten van een openbare school mee te werken.

VOS/ABB begeleidt schoolbesturen en/of ouders die een nieuwe openbare school willen desnoods tot aan de Raad van State.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Meer nieuws...