Excellent openbaar onderwijs

VOS/ABB staat voor sterk openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarbij gaat het uiteraard over taal en rekenen, maar excelleren is veel meer: aandacht voor wederzijds respect, waarden en normen en levensbeschouwing en godsdienst is net zo belangrijk.

Als landelijke belangenbehartiger en als adviesorganisatie vervult VOS/ABB een voortrekkersrol op het gebied van excellent onderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met onder andere het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs, maar zeer zeker ook met de openbare en algemeen toegankelijke scholen zelf en hun besturen.

Met het project TOP-scholen maakt VOS/ABB kwaliteit zichtbaar. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. In de online Toolbox Excellent Openbaar Onderwijs staan de criteria.

Informatie: Marleen Lammers,  06-10946652, mlammers@vosabb.nl