Levensbeschouwing

Juist in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is het van groot belang dat scholen aandacht hebben voor levensbeschouwing. Diversiteit en respect staan hierbij centraal.

Openbaar onderwijs laat leerlingen nadenken over hun eigen levensbeschouwelijke identiteit. Zij leren ook begrip te hebben voor de ander. Dit waarde(n)rijk onderwijs staat in de traditie van Nederland als tolerant en beschaafd land met waarden en normen die voortvloeien uit de Grondwet en de mensenrechten.

VOS/ABB helpt scholen en hun besturen bij de invulling van hun pluriforme opdracht in de vorm van een curriculum levensbeschouwing. Het aanbod bestaat onder meer uit presentaties voor directeuren en studiedagen voor schoolteams. De kernwaarden van het openbaar onderwijs vormen hiervan de basis. VOS/ABB werkt samen met uitgeverij Kwintessens en het Dienstencentrum GVO en HVO (godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs).

Meer informatie staat in de brochure Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs.

Meer nieuws...