Burgerschapsvorming

burgerschap.jpgAandacht voor goed burgerschap vloeit voort uit de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zoals VOS/ABB die met de leden heeft opgesteld. Bovendien maken actief burgerschap en sociale integratie deel uit van de kerndoelen. Scholen bepalen zelf hoe ze er inhoud aan geven.

Burgerschapsonderwijs kent drie thema’s: identiteit, democratie en participatie. Kinderen leren wie zij zelf zijn en wat zij in hun leven belangrijk vinden. De openbare school leert hun op basis van wederzijds respect naar elkaar te luisteren en op een positieve manier om te gaan met meningsverschillen. Zo kunnen zij later een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

VOS/ABB ondersteunt openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.

Meer nieuws...