Educatief partnerschap

VOS/ABB vindt de positieve betrokkenheid van ouders van essentieel belang, omdat openbare en algemeen toegankelijke scholen van en voor iedereen zijn. Educatief partnerschap gaat verder dan betrokkenheid alleen: actieve ouders denken en beslissen mee.

Educatief partnerschap stelt de dialoog vanuit een gelijkwaardige basishouding centraal, bijvoorbeeld in de vorm van medezeggenschap. Het uiteindelijke doel hiervan is een positieve ontwikkeling van kinderen en daarmee van een in alle opzichten gezonde samenleving.

VOS/ABB heeft een enquête ontwikkeld om te bepalen welke positie educatief partnerschap op school/scholen inneemt. Ook verzorgt VOS/ABB bijvoorbeeld op pabo’s gastcolleges. Bovendien heeft VOS/ABB er een katern over uitgebracht.

Informatie: Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl

Meer nieuws...