Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 moet er voor elke leerling een passend plaats op een reguliere of speciale school zijn. Niet meer de ouders, maar de samenwerkende schoolbesturen worden hier per regio verantwoordelijk voor.

VOS/ABB verbindt passend onderwijs aan de algemene toegankelijkheid van de openbare scholen: elke leerling heeft immers recht op goed onderwijs. VOS/ABB organiseert regelmatig bijeenkomsten en workshops over de financiële en personele gevolgen en bestuurlijk-juridische zaken die met passend onderwijs samenhangen. Voor leden en bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsverbanden is deelname gratis.

Tevens heeft VOS/ABB verscheidene praktische handreikingen over passend onderwijs samengesteld. Organisaties die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen bovendien kosteloos gebruikmaken van de advisering van onze Helpdesk. Ook uitgebreide advisering is gratis.

Meer nieuws...
Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn