Personeel en organisatie

Goed onderwijs vraagt om professioneel beleid op het gebied van human resource management (HRM). VOS/ABB helpt scholen hiermee.

Actuele thema’s zijn het lerarenregister, het lerarentekort, strategisch HRM, eigenrisicodragerschap, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.

Leden kunnen gebruikmaken van de volgende (vaak kosteloze) diensten van VOS/ABB:

  • Deskundig advies en arbeidsjuridische expertise.
  • SPO-gecertificeerde FUWASYS-expertise: ook voor second opinions.
  • P&O-netwerkbijeenkomsten voor managers en adviseurs.
  • Vacatureservice voor scholen: groot bereik, laag tarief!
  • HR-modellen, protocollen en stappenplannen.
  • Collectieve ziektekostenverzekering met lidmaatschapsvoordeel.

Meer nieuws...