Politiek

VOS/ABB behartigt de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daar hoort een assertieve politieke lobby bij.

De Tweede Kamer en het kabinet krijgen gevraagd en ongevraagd advies van VOS/ABB. Dat geldt ook voor de politiek en het bestuur op provinciaal en gemeentelijk niveau. De lobby richt zich onder andere op wet- en regelgeving, vooral als die het openbaar onderwijs op achterstand zet. Een voorbeeld hiervan is dat een openbaar schoolbestuur niet het bevoegd gezag van een samenwerkingsschool mag zijn. Openbare schoolbesturen mogen ook niet zelf kinderopvang organiseren, in tegenstelling tot besturen voor bijzonder onderwijs.

Het uiteindelijk doel van de lobby van VOS/ABB is altijd om de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen te versterken. Dit staat in het teken van de missie dat er voor álle kinderen goed onderwijs moet zijn.

Meer nieuws...
Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn