Politiek

VOS/ABB behartigt de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daar hoort een assertieve politieke lobby bij.

De Tweede Kamer en het kabinet krijgen gevraagd en ongevraagd advies van VOS/ABB. Dat geldt ook voor de politiek en het bestuur op provinciaal en gemeentelijk niveau. De lobby richt zich onder andere op wet- en regelgeving, vooral als die het openbaar onderwijs op achterstand zet.

Het uiteindelijk doel van de lobby van VOS/ABB is altijd om de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen te versterken. Dit staat in het teken van de missie dat er voor álle kinderen goed onderwijs moet zijn.

Meer nieuws...