School en omgeving

Scholen en kinderopvangorganisaties bundelen hun krachten. VOS/ABB ziet hier kansen: als de grenzen tussen goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en goede opvang verdwijnen, verbeteren de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

Meer nieuws...