School en omgeving

Scholen en kinderopvangorganisaties bundelen hun krachten. VOS/ABB ziet hier kansen: als de grenzen tussen goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en goede opvang verdwijnen, verbeteren de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

Nu is het voor het openbaar onderwijs wettelijk nog niet toegestaan zelf kinderopvang te organiseren, terwijl het bijzonder onderwijs dit wél mag. VOS/ABB zet zich in om de wet op dit punt aan te passen, zodat het openbaar onderwijs niet meer wordt benadeeld.

Om de bestuurlijke krachten van onderwijs en opvang verder te bundelen, kunnen naast schoolbesturen en gemeenten ook kinderopvangorganisaties lid worden van VOS/ABB. Leden kunnen gratis gebruikmaken van de juridische, financiële en overige adviezen van de Helpdesk. Bovendien ontwikkelt VOS/ABB voor de leden praktische handreikingen.

Meer nieuws...
Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn