School!Week

school!weekHet openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt meerwaarde aan de hele samenleving. Om dit te laten zien, organiseert VOS/ABB elk jaar onder het motto ‘Ik ben welkom’ de landelijke School!Week.

De School!Week is altijd in maart. Openbare scholen laten dan zien hoe zij zelfbewust goed onderwijs voor álle leerlingen verzorgen. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zijn hierbij leidend.

VOS/ABB zet zich op landelijk, regionaal en lokaal niveau in om de kernwaarden onder de aandacht te brengen. Scholen en besturen die aan de School!Week willen meedoen, kunnen onder andere workshops volgen en ondersteuning krijgen bij activiteiten en promotie.

Meer informatie staat op de speciale campagnewebsite www.openbaaronderwijs.nu.

Overzicht nieuws met betrekking tot de School!Week:

Meer nieuws...