Identiteit

Het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaat uit van zes kernwaarden. De scholen geven daarmee invulling aan hun identiteit. Dat doen zij op een manier die bij hen en hun omgeving past. VOS/ABB kan scholen en hun besturen daarbij begeleiden, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan een personeelsdag.

VOS/ABB heeft ook diverse instrumenten en methoden ontwikkeld om scholen en besturen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun identiteit. Het Zelfevaluatiekader (ZEK) Identiteit meet u hoe openbaar de onderwijsorganisatie is. Het trainingsspel ID!ee is ontwikkeld om het personeel meer bewust te maken van de openbare identiteit. Wat houden de kernwaarden in en hoe kunnen ze worden ingezet?

Samen met uitgeverij Kwintessens heeft VOS/ABB een inspiratiekalender uitgebracht, met 150 lesideeën over de openbare identiteit van de school. Ten slotte biedt VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs op www.openbaaronderwijs.nu veel achtergrondinformatie over de kernwaarden. Deze website is tevens het middelpunt van de School!Week – de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs.