Tienjarig pact voor topkwaliteit primair onderwijs

De PO-Raad heeft woensdag het manifest ‘In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs’ gepresenteerd. Lees verder

Voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad heeft het manifest tijdens een bijeenkomst in Amsterdam overhandigd aan haar collega Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER). Er staat in dat het primair onderwijs over tien jaar topkwaliteit moet bieden. De politiek moet daar mede haar verantwoordelijkheid voor nemen. De PO-Raad meldt dat de motivatie om het pact te presenteren, in de uitdagingen ligt waar de Nederlandse kenniseconomie nu voor staat. Klik hier voor het manifest.

Kritische reactie VOS/ABB
Senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers van VOS/ABB noemt het plan van de PO-Raad ambitieus, maar wijst er tegelijkertijd op dat de periode van tien jaar te lang is. ‘De praktijk leert dat het realiseren van een vierjarencyclus voor veel schoolbesturen al niet haalbaar blijkt. Dit wordt veroorzaakt door veranderende inzichten intern, maar ook in grote mate door de snel veranderende eisen die de maatschappij en het ministerie aan het onderwijs stelt.’

Teegelbeckers vervolgt: ‘Terecht wijst de PO-Raad op de achterstand die Nederland heeft als het gaat om gemiddelde leesscores. Wat echter niet helder wordt, is of dit door slechter onderwijs komt of door toenemende immigratie.’

Hij wijst ook op de leraar-leerlingratio, die 1,2 leerling boven het gemiddelde in de EU ligt. ‘De PO-Raad noemt helaas geen streefgetal. Is dat het EU-gemiddelde of moeten we naar een ratio van 1 leraar op 12,3 leerlingen zoals in Zweden of zelfs naar 1 op 10,1 zoals in Griekenland? Het zou goed zijn wetenschappelijk te onderzoeken welke ratio voor de leerling het beste is. Vervolgens is het van belang om in het kader van passend onderwijs te kijken welke zorgcapaciteit mag worden verwacht.’

Ook maakt Teegelbeckers kritische kanttekeningen bij de wens van de PO-Raad voor meer academici voor de klas. ‘Het is een onderkend probleem dat het onderwijs als werkgever een slecht imago heeft. Door een toereikende bekostiging te wensen, maakt de PO-Raad zich er gemakkelijk vanaf. De bekostiging is namelijk al jaren niet toereikend. Dan kijk ik met nadruk ook naar de invoering van de functiemix. En err is evenmin al jarenlang geen toereikende bekostiging van gebouwen. Dat weet het ministerie ook heel goed!’

Teegelbeckers dringt aan op een hardere opstelling van de sectororganisatie. ‘Met deze softe benadering van de PO-Raad gaan we er niet komen.’

Informatie: Hans Teegelbecker, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl