Tientallen scholen te dicht bij snelweg

Van de ruim 9000 schoolgebouwen voor primair onderwijs, liggen er 115 te dicht bij een doorgaande weg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Minister Jacqueline Cramer van VROM vindt dat nieuwe schoolgebouwen op minimaal 100 meter van een snelweg of provinciale weg moeten komen te staan, omdat leerlingen en leerkrachten anders te veel fijnstof inademen. Fijnstof bestaat uit minuscule deeltjes in onder meer uitlaatgassen. Deze deeltjes kunnen op den duur de gezondheid aantasten.

Het CBS onderzocht hoeveel huidige schoolgebouwen voor primair onderwijs volgens de norm van Cramer te dicht bij een doorgaande weg staan. Het blijkt dat van de ruim 9000 gebouwen er 115 niet aan de norm voldoen. Van deze scholen liggen er 72 op minder dan 50 meter van een snelweg of provinciale weg.

De gemiddelde afstand van schoolgebouwen tot een snelweg verschilt sterk per provincie. In Utrecht is die afstand met 2,3 kilometer het kortst, terwijl die in Friesland met 6,4 kilometer het grootst is.

Als wordt gekeken naar de vier grote steden, dan ligt in Den Haag en Utrecht geen enkele school in de gevarenzone, terwijl in Amsterdam vier en in Rotterdam drie po-scholen op minder dan 100 meter van een snelweg liggen.

Klik hier voor het bericht van het CBS.