Tijdelijk geld voor zij-instroom naar vo

Met de tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs kunnen vo-scholen aanspraak maken op extra geld om leraren primair onderwijs als zij-instromers aan te nemen op hun school. Lees verder

Op 12 oktober vorig jaar nam de Tweede Kamer een amendement aan van de Kamerleden Jan de Vries (CDA), Eric Balemans (VVD) en Ursie Lambrechts (D66) op de onderwijsbegroting voor 2007. Dit amendement beoogt eenmalig 200 leraren uit het primair onderwijs als zij-instromers door te laten stromen in het voortgezet onderwijs.

De verwachting is dat het voor het voortgezet onderwijs, en met name voor de scholen die vallen onder de regeling ‘Leerplusarrangement voortgezet onderwijs’ steeds moeilijker wordt nieuwe docenten aan te trekken. Zij genieten dan ook een voorrangspositie ten opzichte van andere vo-scholen.

Aanspreekpunt
In de uitvoering van het amendement zal een aantal regionale platforms een voorlichtende en informerende rol spelen. Zij fungeren als aanspreekpunt voor de scholen in een regio of provincie en kunnen een helpende hand bieden bij het komen tot een match tussen vo-scholen en leraren uit het primair onderwijs die graag als zij-instromer in het voortgezet onderwijs aan het werk willen.

De aanvullende bekostiging wordt verleend aan een bevoegd gezag van de school die in schooljaar 2007-2008 een zij-instromer aanstelt dan wel benoemt. De aanvullende bekostiging bedraagt 25.000 euro per zij-instromer. Het is een tegemoetkoming voor de kosten die gemoeid zijn met het zij-instroomtraject. De aanstellingsomvang van de zij-instromer heeft bij voorkeur een minimale omvang van 0,6 fte.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl