Tijdelijk meer geld verzacht doordecentralisatie

Een overgangsregeling moet ervoor zorgen dat schoolbesturen in het primair onderwijs met onderhoudsgevoelige gebouwen niet in de knel komen door de doordecentralisatie van het buitenonderhoud. 

De overgangsregeling moet schoolbesturen met onderhoudsgevoelige gebouwen en beperkte vereveningsmogelijkheden in staat stellen het onderhoud adequaat vorm te geven in de periode na de overheveling van het budget voor het buitenonderhoud van de gemeenten naar het primair onderwijs.

Deze schoolbesturen kunnen tijdelijk aanvullende bekostiging krijgen om urgente onderhoudstaken uit te voeren waarvoor het bevoegd gezag nog niet heeft kunnen reserveren. Op de langere termijn moet de bekostigingssystematiek van de lumpsum voldoende zijn, zo schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl