Tijdnood bij aanvraag subsidie frisse scholen

De realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen komt in gevaar door een te korte termijn voor de subsidieaanvraag. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. De VNG doet een dringend beroep op de staatssecretaris om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven hun aanvraag in te dienen. Lees verder

Gemeenten kunnen tot 1 januari 2010 een aanvraag bij het Rijk indienen voor maatregelen om het binnenmilieu van schoolgebouwen te verbeteren en om de gebouwen energiezuiniger te maken. Het Rijk stelt 97,5 miljoen euro beschikbaar, terwijl de gemeenten daar ruim 65 miljoen bij doen.

Het risico bestaat dat gemeenten niet tijdig een aanvraag kunnen indienen, doordat onafhankelijke adviseurs mogelijk te laat komen met het verplichte Energie en Binnenmilieu Advies. Dat advies is nodig om de subside van het Rijk te kunnen krijgen. Daarom dringt de VNG bij staatssecretaris Dijksma aan op verlenging van de termijn.

Klik hier voor de brief van de VNG aan de staatssecretaris.