Time-out Passend Onderwijs: conferenties uitgesteld

Passend onderwijs heeft een time-out gekregen. Niet het doel staat ter discussie, wel de wijze waarop het gerealiseerd moet worden. De tien regioconferenties over Passend Onderwijs, die deze maand en in oktober door het Infopunt Passend Onderwijs zouden worden georganiseerd, zijn vanwege de time-out uitgesteld. Lees verder

De time-out is bedoeld om staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW in de gelegenheid te stellen om op vrijdag 18 september helderheid te verschaffen over de volgende vragen:

* Moet de zorgplicht bij de besturen, de regionale netwerken of een combinatie van beide liggen?
* Wordt samenwerking tussen besturen verplicht en worden er kwalitatieve en kwantitatieve eisen gesteld aan die samenwerking?
* Hoe wordt de budgettering geregeld, bijvoorbeeld van rugzakjes en ambulante begeleiding? En wat betekent dit voor het speciaal onderwijs?
* Hoe komen de standpunten van de leraren in de schijnwerpers?
* Hoe krijgen ouders een positie: komt er één loket voor indicering of blijven de verschillende vormen van indicatiestelling bestaan?

De regionale conferenties over Passend Onderwijs, die deze maand en in oktober zouden plaatsvinden, zijn vanwege de time-out uitgesteld. Lees meer in de Nieuwsbrief Passend Onderwijs.

NB: de themabijeenkomst voor samenwerkingsverbanden die VOS/ABB organiseert, gaat wél door, maar niet zoals eerder gepland op 8 september. Dat heeft te maken met persoonlijke omstandigheden, waardoor financieel expert Bé Keizer op 8 september verhinderd is. Een nieuwe datum moet nog worden geprikt.

Op deze bijeenkomst zal Keizer onder meer ingaan op de huidige financiering van de leerlingzorg. De bijeenkomst is overigens al volgeboekt, u kunt zich helaas niet meer aanmelden (zie voor meer informatie over deze themabijeenkomst het gerelateerde bericht hierover in de rechterkolom).

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl