Tips voor onderwijs aan zieke leerlingen

Op de nieuwe website www.jongerenbinnenboord.nl staan adviezen voor onderwijs aan chronisch zieke kinderen op reguliere vo-scholen. De website richt zich onder meer op schoolbesturen, directies, docenten en afdelingsleiders. Er staat ook tips op voor ouders en leerlingen. Lees verder

De website vloeit voort uit het onlangs afgesloten project ‘Liever een karrenspoor dan een doodlopende weg’ van het Esdal College in Emmen, dat bij VOS/ABB is aangelsoten. Aan dit project werkten ook REC3 Noordoost Nederland, het Drenthe College, Kobalt en de gemeente Emmen mee.

Doel van het project was om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om  leerlingen met chronische klachten in het reguliere onderwijs diplomakansen en toelating tot een vervolgopleiding te bieden.

Het novembernummer van Over Onderwijs gaat met een achtergrondartikel in op het project ‘Liever een karrenspoorÂ…’ en de website www.jongerenbinnenboord.nl.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl