Toch basisarrangement bij twee onvoldoendes

Een school voor voortgezet onderwijs kan toch een basisarrangement krijgen als twee normindicatoren onvoldoende zijn. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs aan VOS/ABB naar aanleiding van feedback van het VOS/ABB-panel met leden uit het voortgezet onderwijs.

Dit online panel voedt VOS/ABB met ideeën die bij het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en/of andere relevante organisaties kunnen worden ingebracht. Voor de zomervakantie ging het in het panel over het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. De ontvangen reacties op het voorstel voor een wijziging van de beslisregels zijn door VOS/ABB gebundeld en aan de inspectie toegestuurd.

De inspectie heeft de waardevolle feedback serieus genomen. Zo heeft de inspectie aan VOS/ABB laten weten dat een school voor voortgezet onderwijs in tegenstelling tot wat eerder was besloten toch een basisarrangement kan krijgen als twee normindicatoren onvoldoende zijn. Daarbij speelt voor de inspectie een pragmatische keuze: bij de nieuwe beslisregel zal ‘slechts’ 7 procent van de scholen (zeer) zwak worden bevonden.

Verder heeft de inspectie aangegeven dat de regels voor een jaar gelden en op termijn mogelijk toch kunnen worden aangescherpt. De gedachte hierachter is dat het kernkader de minimumnorm zou moeten zijn, in relatie tot het gedifferentieerde toezicht en het programma Van goed naar beter.

De bijlage voor het Toezichtkader voortgezet onderwijs is nog niet volledig. Volgend jaar komt er een herziening, waarbij de volgende thema’s aan bod komen: toezicht op besturen, sociale kwaliteit, leraarschap/professionele ruimte en gedifferentieerd toezicht.

Wilt u ook toetreden tot het online panel voortgezet onderwijs van VOS/ABB, zodat ook u uw ideeën via uw belangenorganisatie bij beleidsmakers kunt laten landen? U kunt zich aanmelden bij Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl.