Toedelen van middelen

Met de invoering van lumpsumfinanciering van het primair onderwijs per 1 augustus 2006 hebben de schoolbesturen meer vrijheid gekregen. Ze krijgen van het Rijk een eigen budget, dat ze naar eigen inzicht mogen besteden Lees verder

De financiële vrijheid die met lumpsum samenhangt, brengt echter ook extra taken met zich mee. Zo is het erg belangrijk geworden dat een bestuur een deugdelijke begroting op stelt, waarin duidelijk wordt aangegeven waaraan het geld wordt besteed.

Het artikel in de rechterkolom gaat uitgebreid op de voetangels en klemmen die te maken hebben met de toedeling van middelen.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

Bijlagen