Toekomstvisie op onderwijs zonder denominaties

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) presenteren op 19 maart een gezamenlijke toekomstvisie op het funderend onderwijs op basis van het concept ‘School!’. Dit concept staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.

De uitgave met de titel School!Gids – Een toekomstvisie op ons onderwijsbestel wordt in de School!Week 2014 gepresenteerd op de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op 19 maart in Amersfoort. De School!Week is de jaarlijkse gezamenlijke campagne van VOS/ABB en VOO om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs positief in de schijnwerpers te zetten.

Boven denominaties uitstijgen
Het boek over het concept ‘School!’ gaat in op de toekomstvisie van VOS/ABB en VOO dat er op den duur geen sprake meer zou moeten zijn van denominatief georganiseerd funderend onderwijs. Dit betekent dat er in de toekomst geen openbare, katholieke, protestants-christelijke of wat voor scholen meer zijn, maar alleen nog ‘scholen’ die dus boven de denominaties uitstijgen.

Het concept ‘School!’ gaat uit van gelijkwaardigheid van en aandacht voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Bovendien zouden alle scholen in de toekomst moeten uitgaan van algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. Nu is het nog zo dat het bijzonder onderwijs de wettelijke mogelijkheid heeft om leerlingen en personeelsleden te weigeren.

In de gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO komen diverse deskundigen aan het woord. Er staan eigen bijdragen in van medewerkers van VOS/ABB en VOO, maar ook van wetenschappers, beleidsmakers, schoolbestuurders en mensen uit de dagelijkse onderwijspraktijk in de klas.

Op papier of downloaden
Alle deelnemers aan de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op 19 maart in Amersfoort krijgen een exemplaar van het boekje. Het wordt gratis toegestuurd aan de leden van VOS/ABB.

De online versie van het boekje komt op deze website en die van VOO, zodat u het op scherm kunt lezen en/of uitprinten.

De gedrukte versie kan (nu al) voor 8,50 euro (ledenprijs inclusief btw en inclusief verzendkosten, niet-leden betalen 10 euro) worden besteld via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘School!Gids’. Vermeld in uw mail uw naam en het adres waarop u het boekje wilt ontvangen.