Toelatingscode vmbo-havo: goede ontwikkeling

Dat het voortgezet onderwijs zelf een toelatingscode heeft opgesteld voor vmbo-t’ers die naar havo willen doorstromen, is goed. Het is echter verkeerd dat de code tot stand is gekomen onder druk van het ministerie van OCW, dat met regelgeving van bovenaf dreigde en zo de bestuurlijke autonomie van het voortgezet onderwijs onder druk zette. Lees verder

Het voortgezet onderwijs heeft een code opgesteld voor de toelating van vmbo-t-leerlingen (mavo-leerlingen) die willen doorstromen naar havo. De algemene ledenvergadering van de VO-raad nam het voorstel voor de Toelatingscode vmbo-tl/havo onlangs aan.

In de code staat onder meer dat een havo geen hoger gemiddelde mag eisen dan een 6,8 en dat scholen voor vmbo-t-leerlingen en havo’ers dezelfde regels hanteren voor zittenblijven. De code moet willekeur tegengaan.

Het platform-TL onderschrijft de code, maar het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wijzen hem af. Op de website van de VOO staat dat de toelatingscode het principe van drempelloze doorstroom ondermijnt.

VOS/ABB vindt het goed dat er nu een duidelijke code is. Het blijft wel jammer dat het ministerie van OCW met regelgeving van bovenaf dreigde en zo de bestuurlijke autonomie van het voortgezet onderwijs onder druk zette.

VOS/ABB benadrukt dat doorstroom belangrijk is voor zogenoemde laatbloeiers. Bovendien moet het onderwijs leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om een verdere leegloop van het beroepsonderwijs te bevorderen en het niveau van de havo-opleiding onder druk te zetten. De code kan hierin een positieve rol spelen.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl