Toelatingseisen pabo worden verscherpt

Al met ingang van 2014 wil minister Jet Bussemaker van OCW de toelatingseisen voor de pabo verscherpen. Instromende studenten moeten aantonen dat ze kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De minister zei dit woensdag in de Tweede Kamer.

Tot nu toe mogen alle studenten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma aan de pabo, de pedagogische academie basisonderwijs, beginnen. Maar het is inmiddels gebleken dat lang niet alle studenten eindexamen hebben gedaan in de bovengenoemde vakken. De leerlingen die van het mbo komen, hebben er zelfs helemaal geen les in gehad. Daarom wil Bussemaker de studenten voortaan niet in het eerste jaar toetsen, maar al daarvoor.

De komende tijd gaat Bussemaker de nieuwe eisen verder uitwerken in samenwerking met de pabo's. Daarbij wordt bekeken hoeveel studenten door deze verscherpte eisen zullen afvallen. Ook voor andere docentenopleidingen wil de minister de toelatingseisen aanscherpen. Zo wil ze de juiste mensen voor het beroep binnenhalen.

Eerder heeft onder anderen Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) gevraagd om strengere toelatingseisen voor de pabo. De vorige staatssecretaris van onderwijs, Halbe Zijlstra, had de zwaardere eisen waar Bussemaker nu mee komt, afgelopen zomer al aangekondigd. Pabo-studenten hebben nu al te maken met een taal- en rekentoets. Al deze maatregelen komen voort uit kritiek op het niveau van de pabo.

Zie de eerdere berichtgeving op deze website via de gerelateerde berichten in het rode vlak hiernaast.