Toelichting Helpdesk: sociaal plan aanmelden als cao

Adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de vraag of de vakbonden verplicht zijn een sociaal plan als cao aan te melden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees verder

In tijden van bezuinigingen zullen veel scholen die de Regeling werkgelegenheidsbeleid hanteren, genoodzaakt zijn een sociaal plan op te stellen. Dit zal het bevoegd gezag moeten doen als het de werkgelegenheidsgarantie niet meer kan handhaven en mogelijk tot gedwongen ontslag moet overgaan. 

Het bevoegd gezag moet dan in overleg met de vakbonden in het decentraal georganiseerd overleg (dgo) een sociaal plan overeenkomen. De Helpdesk van VOS/ABB merkt dat er in het veld onduidelijkheid bestaat over de vraag of de vakbonden verplicht zijn om het sociaal plan als cao aan te melden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB gaat in haar toelichting uitgebreid op deze kwestie in. 

Let op: u kunt de toelichting alleen downloaden als uw organisatie als lid bij VOS/ABB is aangesloten: klik hier. Niet-leden hebben geen toegang tot deze informatie!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl