Toelichting op BAPO-normen ingetrokken

VOS/ABB heeft op verzoek van het ministerie van OCW een bericht over de laatste ontwikkelingen omtrent de BAPO-regeling ingetrokken. Bij het bericht hoorde een toelichting, geschreven door beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB. Lees verder

Goedhart ging in zijn toelichting in op het jongste overleg in de Raad voor de Jaarverslaggeving. Omdat er ontwikkelingen zijn die nog moeten uitkristalliseren, heeft het ministerie van OCW verzocht de toelichting voorlopig offline te zetten. VOS/ABB heeft hierin toegestemd, om mogelijke verwarring over de BAPO-regeling te voorkomen. Zodra de laatste details definitief bekend zijn, zal het ministerie van OCW VOS/ABB daarover informeren. Goedhart zal de laatste ontwikkkelingen verwerken in zijn toelichting, die vervolgens weer via deze website zal kunnen worden geraadpleegd.

Excuses voor het ongemak.