Toelichting op budget personeelsbeleid

Financieel adviseur Bé Keizer van VOS/ABB heeft twee achtergrondartikelen geschreven over het budget personeelsbeleid. De artikelen staan als pdf-document in de rechterkolom van dit bericht. Lees verder

Het ene artikel betreft de opbouw van het budget met de globale, onderliggende normering. Het andere artikel geeft een uitvoerigere schets van alle wijzigingen die hebben plaatsgehad sinds de introductie van dit budget in 2001.

Voor beide publicaties geldt dat ze alleen als achtergrondinformatie zijn bedoeld en allerminst als normering voor de besteding. De besteding dient bepaald te worden door de eigen beleidsprioriteiten en niet door historisch bepaalde en soms verouderde gronden voor toewijzing.

Het blijkt dat de mening nog steeds opgeld doet, dat de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft over de besteding van dit budget. Dat is onjuist. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de begroting.

De begroting betreft dan de gehele begroting van de school. Op het niveau van de GMR heeft die dat adviesrecht.

Informatie: Bé Keizer, tel. 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl 

Bijlagen