Toelichting op impulsregeling postcodegebieden

Senior beleidsadviseur Bé Keizer van VOS/ABB geeft een toelichting op de impulsregeling die dit schooljaar is ingevoerd. De regeling heeft tot doel om, naast de bestaande gewichtenregeling, scholen in gebieden die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te geven. Het gaat in dit schooljaar om bijna 1350 euro per leerling in de gewichtenregeling. Lees verder

Impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen. Zij worden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een school die in zo’n gebied staat krijgt impulsgeld.

In de praktijk blijkt echter dat er scholen zijn die weliswaar in zo’n impulsgebied staan, maar toch vrijwel geen gewichtenleerlingen hebben. Omgekeerd komt het voor dat een school met veel gewichtenleerlingen net buiten de grenzen van het ‘armoedepostcodegebied’ staat en dus geen extra geld ontvangt. 

Feitelijke situatie
In een algemeen overleg dat staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW in december had met de onderwijscommissie van de Tweede Kamer erkende zij dat het systeem niet helemaal recht doet aan de feitelijke situatie. De staatssecretaris heeft op dit moment echter geen ander instrument. Pas als het onderwijsnummer (het burgerservicenummer) volledig is ingevoerd in het primair onderwijs, kunnen de impulsgelden beter op basis van de gegevens van de individuele leerling worden verdeeld.

Dat betekent dat de leerlinggegevens dan worden gekoppeld aan de inkomens/ uitkeringsgegevens van de ouders. Op basis van dat criterium wordt bezien of de school in aanmerking komt voor de toekenning van extra impulsgelden. Dat zal naar verwachting inhouden dat een school die boven een bepaalde grens komt, extra geld ontvangt voor elke leerling die een gewicht toegekend heeft gekregen.

Proefdraaien
Volgens de planning gaan de basisscholen in het volgend schooljaar (2010/2011) proefdraaien met het onderwijsnummer. Als de implementatie succesvol verloopt, kan in het schooljaar daarna (2011/2012) de nieuwe verdeling van de impulsgelden worden ingevoerd. ‘Maar het blijft ICT, dus we moeten het afwachten’, zei Dijksma die dus nog wel een slag om de arm houdt.

Het betekent wel dat dan opnieuw een systeemwijziging gaat plaatsvinden in de toekenning van extra middelen voor achterstandsbeleid. Dat zal wederom tot herverdeeleffecten leiden. Over de omvang van deze herverdeeleffecten is nog weinig te zeggen. Daarvoor zullen eerst alle berekeningen moeten plaatsvinden op basis van de telling van 1 oktober 2010.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl