Toelichting op indexering GPL 2009-10 en 2010-11

Senior beleidsmedewerker Bé Keizer heeft een toelichting geschreven op de indexering van de GPL voor de jaren 2009-2010 en 2010-2011. Lees verder

In de uitgebreide toelichting gaat Keizer onder meer in op de ophoging van de GPL voor het OP, die voortkomt uit de intensivering van het Actieplan LeerKracht. Hij laat zien dat er ook een klein effect is van de oude cao. De inkorting van de schalen speelt eveneens een rol.

De toelichting kunt u als pdf-document downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen