Toelichting op modernisering van Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds (Vf) heeft tijdens drie bijeenkomsten voor grote schoolbesturen voor primair onderwijs een toelichting gegeven op de modernisering van het fonds. Lees verder

De informatiebijeenkomsten op 25 en 26 januari en 1 februari werden bijgewoond door in totaal 165 medewerkers van 70 grote schoolbesturen. Het Vf ging uitgebreid in op de achtergronden van de modernisering en het nieuwe reglement. Hierbij stond het eigenrisicodragerschap centraal.

De 85 grote schoolbesturen met een lumpsum van 20 miljoen euro of meer per jaar moeten voor 1 juni aanstaande (was 1 mei) besluiten of zij eigen risicodrager worden.

In de rechterkolom staan een uitgebreide toelichting van het Vf en de presentatie die tijdens de bijeenkomsten is gebruikt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Bijlagen