Toelichting op pilots tegen segregatie

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de Tweede Kamer een toelichting gestuurd over pilots tegen segregatie in het basisonderwijs. Deze pilots worden uitgevoerd in de vier grote steden, Eindhoven, Deventer en Nijmegen. Lees verder

Dijksma had de Kamer in februari beloofd dat ze met een toelichting zou komen op de pilots, waarmee ze wil bepalen welke maatregelen het beste zijn om autochtone en allochtone kinderen op school meer met elkaar in contact te laten komen.

Een van de mogelijkheden die ze laat onderzoeken, is die van de vaste aanmeldmomenten. Als ouders hun kind op een vast moment kunnen aanmelden voor een school, zou dat ertoe kunnen leiden dat allochtone ouders betere kansen krijgen. Nu is het vaak zo dat autochtone ouders hun kind al in een vroeg stadium aanmelden, waardoor allochtone ouders achter het net vissen.

De toelichting van staatssecretaris Dijksma, waarin ze ingaat op verschillende pilots in de deelnemende gemeenten, staat in de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen