Toelichting op premievrijstelling WAO/WIA

Financieel adviseur Bé Keizer van VOS/ABB heeft een verhelderende toelichting geschreven op de premievrijstelling voor de WAO/WIA voor oudere werknemers. Lees verder

In 2008 had u als werkgever recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden en voor werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst waren en op die datum 54,5 jaar of ouder waren.

Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. In de toelichting gaat Keizer onder meer in op de situatie zoals die geldt in 2010.

De toelichting kunt u als pdf-document downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen