Toelichting op subsidieregeling frisse scholen

Huisvestingsadviseur Erik Frieling van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de subsidieregeling voor frisse en energiezuinige schoolgebouwen. Hij legt uit hoe de regeling er voor het primair en voortgezet onderwijs uitziet. Lees verder

Voor het primair onderwijs stelt het kabinet 97,3 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde om voor een deel van dit geld in aanmerking te komen, is dat de gemeente voor 40 procent meebetaalt aan een project. Dit betekent dat er in totaal 162 miljoen kan worden besteed. De aanvragen voor subsidie zullen in overleg met de gemeenten tot stand moeten komen, waarbij die laatste de aanvragen bij het CFI kunnen indienen.

Voor het voortgezet onderwijs is in totaal 50,9 miljoen beschikbaar, waarbij de verdeling tussen het Rijk en het schoolbestuur 60-40 is. Het vo dient de aanvragen zelf bij het CFI in.

De beschikbaarheid van de bedragen staat los van het feit dat de PO-Raad onlangs heeft geweigerd om het convenant binnenmilieu te ondertekenen. Zie daarvoor een van de gerelateerde artikelen in de rechterkolom.

Daar vindt u ook de toelichting van Erik Frieling.

Informatie: Erik Frieling, 06-53324792, efrieling@vosabb.nl

Bijlagen