Toelichting op terugvordering ontslagvergoeding

Het ministerie van OCW heeft op verzoek van VOS/ABB een toelichting gegeven op het eventueel terugvorderen van ontslagvergoedingen. Minister Marja van Bijsterveldt had hierover een brief gestuurd aan de VO-raad. De brief riep bij VOS/ABB veel vragen op. Lees verder

In de brief van de minister staat dat zij ontslagvergoedingen ziet als onrechtmatige besteding van de bekostiging. Zij meldt in de brief over te gaan tot terugvordering, tenzij de rechter heeft bepaald dat de school de vergoeding moet betalen. 

Omdat de brief, die via verscheidene contacten bij VOS/ABB terechtkwam, op diverse punten onduidelijk was, vroeg VOS/ABB het ministerie om een toelichting. Daaruit blijkt dat schoolbesturen bij het toekennen van een ontslagvergoeding er altijd rekening mee moeten houden dat de minister tot terugvordering kan overgaan. Voor de onderwijssector is dit nieuw, omdat de minister het tot nu toe gedoogde dat vanuit de bekostiging ontslagvergoedingen werden voldaan.

Hoewel de brief aan de VO-raad is verstuurd, moet niet alleen het voortgezet onderwijs, maar ook het primair onderwijs rekening houden met de mogelijkheid tot terugvordering.

De VO-raad kan zich op dit punt niet vinden in het beleid van de minister. ‘Het is opnieuw een bewijs van ongegrond wantrouwen in schoolbesturen en contraproductief.’ Klik hier voor de reactie van de sectororganisatie.

De vragen van VOS/ABB en de antwoorden hierop van het ministerie staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Sandra Geerdink, 0348-405200, sgeerdink@vosabb.nl

Bijlagen