Toelichting: opbouw vakantierechten tijdens ziekte

Schoolbesturen voor primair onderwijs stellen de Helpdesk van VOS/ABB geregeld vragen over de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte. Hieronder staat een toelichting. Lees verder

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat zieke werknemers die door hun arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) geen arbeid hebben verricht, volledig recht hebben op het jaarlijkse minimum van vier weken vakantie. Het primair onderwijs kent echter geen eenduidig systeem van opbouw van vakantiedagen. Daarnaast is er ook geen onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke wijzigingen zoals deze, dwingen de sociale partners tot aanpassing van de huidige cao vakantieregelgeving. Voor het primair onderwijs wordt dit daarom meegenomen in de volgende onderhandelingsronde voor de CAO PO.

Tot die tijd dienen scholen erop toe te zien dat zij een zorgvuldige vakantieregistratie bijhouden van werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Daarbij is het wenselijk om het opnemen van vakantie tijdens ziekte te stimuleren. Dat kan onderdeel zijn van de reïntegratie (recuperatie) van de zieke werknemer en dient bij het overleg met de arbodienst te worden besproken.

In de rechterkolom staat een publicatie van de PO-Raad over de opbouw van vakantierechten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen