Toepassing Wet Aanpassing Arbeidsduur

Werknemer vraagt uitbreiding van de arbeidsduur. Werkgever weigert. Werknemer vraagt nogmaals. Werkgever weigert weer. Volgens WAA mag verzoek slechts eenmaal per twee jaar gedaan worden. Kantonrechter: je begint te tellen vanaf het moment waarop de wet geldt. Werkgever wil oproepkrachten … Lees verder

Werknemer vraagt uitbreiding van de arbeidsduur. Werkgever weigert. Werknemer vraagt nogmaals. Werkgever weigert weer. Volgens WAA mag verzoek slechts eenmaal per twee jaar gedaan worden. Kantonrechter: je begint te tellen vanaf het moment waarop de wet geldt.

Werkgever wil oproepkrachten gebruiken, en acht dat haar eigen beleidsvrijheid. De kantonrechter stelt dat deze beleidsvrijheid door de WAA wordt beperkt.
Werkgever zegt vervolgens dat hij geen formatieruimte heeft, want hij heeft oproepkrachten in dienst. Kantonrechter zegt dat dat een tijdelijk probleem is. Het feit dat de werkgever oproepkrachten heeft aangetrokken mag bovendien niet in het nadeel van de werknemer werken.

Een verzoek van de werknemer dient te worden ingewilligd tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Verzoek dus ingewilligd.
(Kantongerecht Maastricht, 21-02-01, JAR, 2001, nr. 49.)