Toetsingskader verantwoording financiën

Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en de vermogenspositie in het bijzonder. Lees verder

Het model gaat uit van de principes en uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in het rapport van de Commissie-Don. 

U kunt het model downloaden uit de rechterkolom. Daar vindt u ook de ‘Handreiking verantwoording van financiën’.  

Bijlagen