Toezichthouders en onderwijskwaliteit

Het derde jaarcongres van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) is op vrijdag 18 april in Amersfoort. Het congres gaat over de stelling ‘kwaliteitonderwijs is zorg van bestuurders en toezichthouders’. Lees verder

De centrale vraag van de Dag van het toezicht 2008 is wat het nieuwe inspectietoezicht betekent voor bestuurders en raden van toezicht. Het jaarcongres is op vrijdag 18 april van 10 tot 16 uur in Regardz Meeting Centrum Eenhoorn in Amersfoort. Zie www.vtoi.nl.

Aanmelden: VTOI, 079–3638104, bureau@vtoi.nl