Toezichtkader VO 2013: selectief en risicogericht

Demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft nieuwe Toezichtkader VO 2013 gepubliceerd. Het aangepaste kader is in samenspraak met vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs opgesteld. Lees verder

Het nieuwe toezichtkader doet volgens de minister meer recht aan verschillen tussen vo-scholen. Het toezicht is meer selectief en risicogericht en sluit volgens de minister aan bij de verantwoordelijkheid van bestuurders.

Het nieuwe toezicht wordt ook preventiever van aard. De nadruk komt te liggen op de effectiviteit van het voortgezet onderwijs.

Er is voor gekozen om niet langer een gezamenlijk toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs te hebben. Het Toezichtkader PO/VO 2012 blijft van kracht voor het primair onderwijs en voor de scholen voor voortgezet onderwijs die al voor 1 januari 2013 in een traject van aangepast toezicht zitten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl