Ton Elias enthousiast over plan Van Bijsterveldt

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias reageert enthousiast op het hervormingsplan waarmee minister Marja van Bijsterveldt van OCW de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren. Elias vindt vooral dat de kwaliteit en de motivatie van de leraren omhoog moet. Lees verder

Elias zei op Radio 1 dat het leek alsof hij zichzelf hoorde toen minister Van Bijsterveldt haar plannen bekend maakte. ‘Dit is precies wat wij een maand geleden tijdens de begrotingsbehandeling naar voren hebben gebracht: meer aandacht voor vakmanschap, meer aandacht voor kwaliteit, meer aandacht voor prestatiegerichtheid’, aldus Elias.

Het VVD-Kamerlid vindt niet dat de plannen van Van Bijsterveldt hervormingen zijn, maar een cultuuromslag. Daarbij verwees hij expliciet naar de leraren, die er volgens hem ‘een tandje bij moeten zetten’.  Er zijn op dit moment volgens Elias te veel leraren ‘die de kantjes eraf lopen’. Er moet ‘in het hele onderwijs gewoon harder worden gewerkt’, waarbij volgens hem ‘de trap van bovenaf moet worden schoongeveegd’.

De top een duw geven
Hij vindt het ook een goede cultuuromslag dat er meer aandacht komt voor de 20 procent leerlingen die het beste presteren. ‘Kijk, het probleem is dat wij internationaal gezien goed zijn voor de middelmaat in ons onderwijs, maar we zijn slecht voor de top. We moeten die top een enorme duw willen geven.’

Het VVD-Kamerlid vindt het ook goede zaak dat er aan het einde van de basisschool een verplichte toets komt. ‘Heel veel zwakke scholen, of zwarte scholen, hebben nu de Cito-toets niet’, aldus Elias. Hij vindt het van groot belang dat de eindtoets voor alle basisscholen verplicht wordt, omdat groep 8-leerlingen zich daar volgens hem aan op kunnen trekken.