Ton Elias van de VVD slaat plank weer volledig mis

Met de uitspraak dat de helft van leerlingen in het primair onderwijs niet aan de Cito-toets voldoet, laat VVD’er Ton Elias zien dat hij de essentie van die toets niet begrijpt. Lees verder

Elias was woensdagavond te gast in het tv-programma Pauw en Witteman. Hij voerde daar samen met voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad een discussie over de kwaliteit van het basisonderwijs. Aanleiding voor de discussie was het rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In dat rapport stelt het SCP dat ondanks extra investeringen de kwaliteit van het onderwijs er niet op vooruit is gegaan.

Van Elias is algemeen bekend dat hij als VVD-woordvoerder op het terrein van onderwijs geregeld laat blijken niet goed op de hoogte te zijn van de materie. Dit keer toonde hij zijn onkunde door te stellen dat ruim de helft van de leerlingen in het basisonderwijs niet aan de Cito-toets voldoet. 'Van de leerlingen maakt 50 tot 60 procent de Cito-toets onvoldoende', aldus Elias, die overigens eerst nog sprak van 'bijna de helft'. Wie op de hoogte is van het doel van de Cito-toets, weet dat leerlingen daar niet voor kunnen zakken, maar dat deze toets nadrukkelijk bedoeld is om het eindniveau van groep 8-leerlingen te bepalen.

Voorzitter Kervezee van de PO-Raad liet helaas de kans aan zich voorbijgaan om Elias op zijn onkunde te wijzen. Ze wees wel op het onvolledige beeld dat de SCP-onderzoekers van de onderwijskwaliteit geven. Het SCP keek op basis van inspectiegegevens vooral naar de kwaliteitsontwikkelingen op het gebied van rekenen en taal en niet naar de extra taken die het onderwijs de laatste jaren heeft gekregen. Een voorbeeld daarvan is de wettelijke plicht om aandacht te besteden aan goed burgerschap.

Klik hier voor de discussie in Pauw en Witteman.

Lees in de rechterkolom ook het commentaar 'SCP adviseert met oogkleppen op' van directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB.