Ton Rek: ‘We hebben nu leerlingen van 28 nationaliteiten’

De Community School is een brede school naar Amerikaans voorbeeld in Amsterdam. “Wij staan midden in de wereld. Onze drie pijlers zijn school, buurt en gezin”, zegt directeur onderwijs Ton Rek. Lees verder

De school is gehuisvest in een mooi, groot pand uit het einde van de negentiende eeuw in de Tweede Jan van der Heijdenstraat, aan de rand van de Amsterdamse Pijp niet ver van de Amstel. De Community School bestaat sinds 2000. Loek Hermans, die destijds minister van Onderwijs was, verrichtte de officiële opening. Rek vertelt dat de school ‘breed’ is naar Amerikaans voorbeeld. Er zitten zoveel mogelijk voorzieningen onder één dak. “Regulier onderwijs natuurlijk, de overblijf, naschoolse opvang en twee peuterspeelzalen, maar ook sociaal-cultureel werk, zowel voor kinderen als volwassenen, inclusief ouderen.” Daarom is het schoolgebouw ook ’s avonds en in de weekeinden geopend.

‘Dit verhaal over de mix bij ons op school vertel ik altijd aan de ouders die komen kijken. Dan moet je niet krampachtig doen’

“We verhuren bijvoorbeeld een yoga-accommodatie en hebben hier een Spaanse school. Drie ochtenden in de week is er het spreekuur van de sociale raadsvrouw en ook de buurtregisseur van de politie heeft een eigen spreekuur in dit pand. In november heeft de Surinaamse gemeenschap bij ons in het gebouw de 30-jarige onafhankelijkheid van Suriname gevierd. Kortom: we staan midden in de wereld, midden in de maatschappij.” Andere activiteiten die in het pand plaatshebben, variëren van breakdance tot Indonesisch koken en van het zingen van smartlappen tot flamencodansen.

‘Onze school is breed, naar Amerikaans voorbeeld’

Op De Community School zaten in de begintijd louter leerlingen van allochtone afkomst, waarbij de Marokkaanse kinderen de overgrote meerderheid vormden. Dat was het gevolg van de voorganger, de openbare basisschool De Edelsteen, die even verderop in de Diamantbuurt stond. Met De Community School werd in het huidige pand een nieuw imago opgebouwd. Inmiddels is de populatie verre van mono-etnisch, legt Rek uit. “Wij hebben nu leerlingen van 28 nationaliteiten. De mengeling is goed en past prima in deze wijk. We zitten hier in een heel geliefde buurt in Oud-Zuid met allerlei soorten ouders, van laagopgeleid en werkloos tot hoogopgeleid en tweeverdienend. Ook in religieus opzicht loopt het goed. Dit verhaal over de mix bij ons op school vertel  ik altijd aan ouders als die komen kijken of het hier wat is voor hun kind. Dan moet je niet krampachtig doen, maar gewoon eerlijk zijn. Ik merk dat mijn verhaal goed werkt, niet alleen bij de autochtone maar zeker ook bij de allochtone ouders.”

Rek zou in dit Amsterdamse stadsdeel nooit directeur van een ‘witte’ school willen zijn. “Daarmee wil ik niet zeggen dat witte scholen niet goed zouden zijn, maar ik zou het heel vreemd vinden. Je moet je realiseren dat in deze wijk 65 procent van de bevolking van allochtone afkomst is. Dan krijg je van die witte bastions en daar zou ik niet voor kunnen werken. Ik wil leerlingen laten opgroeien in een omgeving waarin ze zich leren gedragen met anderen. Dat vind ik heel belangrijk en dat kan het beste op een gemengde school.”