Toolbox: alle GELD-instrumenten 2010 beschikbaar

Alle GELD-instrumenten voor het maken van de meerjarenbegrotingen voor de komende jaren zijn klaar. Het instrument voor de basisschool was al gereed en nu zijn ook de GELD-instrumenten voor het speciaal basisonderwijs respectievelijk het (voortgezet) speciaal onderwijs in de VOS/ABB-Toolbox beschikbaar. Lees verder

Mede op basis van de bijeenkomst van de gebruikers in september zijn de instrumenten aangepast. Ook de laatste bekostigingsgegevens zijn erin verwerkt. Dat geldt tevens voor de informatie van de Londo-bekostiging en de bezuiniging op het budget B&M. 

Bovendien is de laatste hand gelegd aan het Sommatiemodel GELD 2010. ook dit instrument is nu beschikbaar in de Toolbox op deze website.

U kunt de instrumenten downloaden via onderstaande links:

MJB GELD SBO 2010 vs 16okt09.xls

MJB GELD (V)SO 2010 vs 22okt09.xls

Sommatiemodel GELD 2010 vs 22okt09.xls

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl