Toolbox: Alle GELD instrumenten 2011 zijn nu klaar

Alle GELD-instrumenten voor het maken van de meerjarenbegrotingen voor de komende jaren zijn klaar. De instrumenten voor de basisschool en SBO stonden al in de Toolbox op deze website, en nu is ook het GELD-instrument voor (voortgezet) speciaal onderwijs gereed. Lees verder

Mede op basis van reacties van gebruikers in september zijn de instrumenten aangepast. Ook zijn de laatste bekostigingsgegevens erin verwerkt.
Daanaast is de informatie van de Londo-bekostiging nu up to date voor 2011. U kunt er mee aan de slag.

Inmiddels is ook de laatste hand gelegd aan het Sommatiemodel GELD 2011. Die is nu eveneens beschikbaar.

U kunt hier naar de Toolbox waar u de nieuwste modellen kunt vinden:
MJB GELD (V)SO 2011 vs 18okt2010.xls
Sommatiemodel GELD 2011 vs 19okt2010.xls

Informatie: Geke Lexmond, glexmond@vosabb.nl of 06-20516610