Toolbox: analyse financiële situatie bestuur

Nu alle gegevens van de jaarrekening 2008 in het primair onderwijs beschikbaar zijn, is het ook mogelijk deze openbare informatie beschikbaar te stellen. Daartoe is een instrument ontwikkeld, dat u kunt vinden in de Toolbox op deze website. Lees verder

Met het instrument is het mogelijk om op één A4’tje een compleet overzicht te krijgen van de balans en exploitatierekening 2008 en de daarbij behorende kengetallen en signaleringsgrenzen. 

Het toolboxinstrument is extra insteressant in het licht van de bevindingen van de commissie-Don. Die mertk op dat het voor een deugdelijk oordeel over de financiële situatie van de organisatie noodzakelijk is meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de cijfers.

Klik hier voor het instrument.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl