Toolbox: Budget B&M om zeep geholpen?

In de Toolbox 2009-2010 op deze website is in de map PO nu ook het instrument opgenomen waarmee u kunt zien wat de omvang is van uw budget Bestuur en Management (B&M). Lees verder

Het instrument laat u zien wat het effect is van het wegbezuinigen van het budget B&M, zoals minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW van plan zijn. De Tweede Kamer heeft geen blokkade opgeworpen tegen hun plan.

Klik hier om het instrument te downloaden. 

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl