Toolbox: compensatie gewichtenregeling

Het instrument voor de berekening van de compensatie in verband met de wijziging van de gewichtenregeling is voor het schooljaar 2010-2011 gelijk gebleven. Alleen is de toelichting op enkele punten aangepast. Lees verder

De compensatieregeling in verband met de wijziging van de gewichtenregeling geldt voor het schooljaar 2010-2011 voor het laatst. De compensatie bedraagt dan in principe 25 procent van de achteruitgang, gemeten ten opzichte van de telling van 1 oktober 2005 voor het schooljaar 2006-2007.

De definitieve bedragen voor 2009-2010 worden omstreeks juni 2010 bekendgemaakt. De voorlopige bedragen voor 2010-2011 zullen rond april 2010 worden gepubliceerd.

Met het instrument wordt ook de omvang berekend van de toeslag voor impulsgebieden die van toepassing is.

Klik hier voor het instrument.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl