Toolbox: drempel gewichtengeld op 6 procent

De Toolbox-instrumenten voor de basisschool zijn aangepast aan de gewichtenregeling die voor 2008-2009 is vastgesteld op 6 procent. Het betreft de instrumenten MJB FPE BAS, MJB GELD BAS en het Londo BAS. Lees verder

Als u het instrument al had ingevuld, is het niet nodig dat helemaal opnieuw te doen. U kunt volstaan met het wijzigen van de betreffende percentages in de tabellen. Die kunt u in de beide MJB-modellen vinden in de tabellenbladen in cellen T79 en U79 respectievelijk N52 en O52. In het Londo-model gaat het om aanpassing van cel D18 in het werkblad Londo BAS 2008.

U hoeft de beveiliging er niet af te halen. We hadden al rekening gehouden met deze aanpassingen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl