Toolbox: FPE-instrumenten 2010 zijn klaar

De instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting voor de komende jaren zijn klaar. U vindt ze in de Toolbox op deze website. Lees verder

Het betreft het instrument voor respectievelijk de basisschool, school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Mede op basis van de bijeenkomst van de gebruikers in september, zijn de instrumenten aangepast.

De laatste bekostigingsgegevens zijn erin verwerkt, dus ook de informatie van de Londo-bekostiging en de bezuiniging in de begroting van het ministerie van OCW 2010 op het budget B&M. U kunt er dus op 1 oktober mee aan de slag.

We leggen nu de laatste hand aan het Sommatiemodel FPE 2010, dus dat kunt u ook spoedig tegemoet zien.

U kunt de beschikbare instrumenten downloaden via de onderstaande links:

MJB FPE BAS 2010 vs 29sept09.xls

MJB FPE SBO 2010 vs 29sept09.xls

MJB FPE (V)SO 2010 vs 29sept09.xls

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl