Toolbox: FPE-model SBO voor 2008

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting SBO volgens het FPE-model voor 2008 en volgende jaren is gereed. Het is in de Toolbox op deze website gezet. Lees verder

In het model zijn de nieuwe gegevens van de Londo-bekostiging voor 2008 verwerkt. Het model is in vergelijking met het vorige voor 2007 op basis van wensen van het gebruikersoverleg op een aantal punten verbeterd. Dat betreft met name de mogelijkheid nu ook de bekostiging van de rugzakjes erin te verwerken.

Het model is nu iets meer toegespitst op de weergave naar kalenderjaar in de begroting, al zijn de gegevens per onderdeel ook naar schooljaar geordend. Tevens is aan de wens tegemoetgekomen om per school ook een balans weer te kunnen geven.

De gegevens van het personeel kunnen nu voor twee schooljaren worden opgenomen, waardoor mutaties voor het komende schooljaar ook alvast kunnen worden verwerkt. Dit was eveneens een wens die uit het gebruikersoverleg naar voren kwam. Het model is weer van een uitvoerige toelichting voorzien. Kortom, met de telgegevens van 1 oktober kunt u alvast aan de slag voor het maken van uw meerjarenbegroting.

De nieuwe CAO PO zal naar verwachting nog leiden tot bijstelling van bedragen in het werkblad Tabellen, maar de inschatting is dat deze wijzigingen zonder veel problemen door u kunnen worden aangebracht. Overigens zullen ze uw begroting nauwelijks verstoren: de hogere GPL leidt tot hogere uitgaven èn inkomsten, die elkaar goed in evenwicht zullen houden.

Het programma is te downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl; Cor Slok, 06-13463678, cjslok@corslok.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen