Toolbox: geactualiseerd instrument personele kosten

In de Toolbox op deze website is het aangepaste instrument opgenomen, waarmee u als lid van VOS/ABB de personele kosten kunt berekenen. Het instrument is bestemd voor het voortgezet onderwijs. De berekeningen gaan uit van de situatie per 1 augustus 2011. Lees verder

In tal van situaties is het nodig zicht te hebben op de loonkosten van een werknemer en de daarbij behorende werkgeverslasten. ook is het nodig om te weten wat de kosten van ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en de toekenning van extra periodieken zijn.

Met het oog op de functiemix zijn met name de kosten van de hogere inschaling van actueel belang. Met het instrument is het mogelijk zicht te krijgen op deze kosten, ook met het oog op de meerjarenramingen voor de meerjarenbegroting. De aanpassing van de ABP-premies per 1 april 2011 is ook in het instrument verwerkt, evenals enkele wijzigingen die het gevolg zijn van de nieuwe CAO VO (bijvoorbeeld het meenemen van de toeslagen bij een hogere inschaling).

Twee belangrijke componenten zijn niet in het instrument ingevuld, namelijk de kosten van ziektevervanging en die van werkloosheidsuitkeringen (deels de vermindering in verband met de verrekening van uitkeringskosten). Wel is het mogelijk in de tabellen een percentage voor deze kosten op te nemen, die uiteraard dan eerst zo goed mogelijk geraamd moet worden.

Voor het overige blijft de opmerking van kracht dat de omvang van de werkgeverslasten per werkgever nogal kan verschillen en dat het daarom belangrijk blijft op basis van de eigen gegevens deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Dan kan ook een betrouwbare raming worden gemaakt voor de meerjarenbegroting.

Als lid van VOS/ABB kunt u het rekeninstrument downloaden uit onze Toolbox. U moet dan wel ingelogd zijn met uw VOS/ABB-lidmaatschapscodes. De Toolbox-instrumenten zijn immers exclusief bestemd voor VOS/ABB-leden! 

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, geke.lexmond@leeuwendaalvosabb.nl.